voorwoordLS


Er is van nature een moraal, die zegt dat we behoren te handelen op grond van goede informatie; het is dus logisch om een vriendelijke samenleving te cultiveren.

Toch zien we steeds weer dat vele mensen bereid zijn om onbekenden schade te berokkenen als een autoriteit daarom vraagt. Een complimentje, wat verzinsels en men zet u achteloos op transport.

De overheid zal in de toekomst betere middelen hebben om tot bedrog en heimelijke, subliminale beïnvloeding over te gaan - ik hoop dat deze website u stimuleert tot waakzaamheid.


J. Boerlage
31-10-2017